Sisäilmamittaukset

Sisäilman kemiallisten ja mikrobiologisten epäpuhtauksien sekä fysikaalisten olosuhteiden selvittäminen on ydinosaamistamme.

Sisäilmamittauksilla saadaan selville rakenteista ja pinnoilta sisäilmaan kulkeutuvat mikrobit (homeet, hiivat ja bakteerit) ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet, eli VOC-yhdisteet. Yhdessä kohteessa tehtyjen havaintojen kanssa mittaustulosten perusteella voi päätellä, onko rakennuksessa mikrobivaurioita tai muita epäpuhtaustekijöitä. Usein mittausten tavoitteena on todeta tai poissulkea jonkin tietyn altisteen esiintyvyys tilassa.

Sisäilman laadun tutkimukset sisältävät usein myös ilman fysikaalisten olosuhteiden (lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus) mittauksia sekä hiukkasmaisten altisteiden, kuten pölyjen ja teollisten mineraalikuitujen määrityksiä sisäilmasta tai pinnoilta.

Home, kemialliset yhdisteet, hiukkaset – sisäilmamittaus kertoo mistä kyse

Kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella ratkaisemme, millä mittauksilla saadaan olennaista tietoa. Käytämme esimerkiksi seuraavia mittauksia:

  • Mikrobimittaus (Andersen- ja RCS-menetelmät: homeet, hiivat ja bakteerit)
  • Kemialliset yhdisteet (VOC-mittaus, formaldehydi-, ammoniakki- ja PAH-mittaus, kreosiitti)
  • Hiukkaset (pölynkoostumus/teolliset mineraalikuidut/asbesti)

Sisäilman laatuun liittyvistä ongelmista puhutaan yleisesti ”homeongelmana” ja tutkimuksista ”homemittauksina”, mutta hyvin usein ongelman aiheuttajana saattaa olla kemialliset yhdisteet. Kemiallisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä) vapautuu ilmaan mm. uusista rakennusmateriaaleista ja huonekaluista.

Yhdisteiden esiintyminen poikkeavina pitoisuuksina voi kuitenkin viitata myös kosteusvaurioon. Esimerkiksi suoraan märän betonin päälle kiinnitetystä tai vaurioituneesta muovimatosta saattaa vapautua huoneilmaan VOC-yhdisteitä. Muovimatto-ongelma on tuttu rakennusalan uutisointia seuraaville – VOC-yhdisteitä havaitaan niin 70-luvulla tehdyistä rakennuksista kuin äskettäin rakennetuistakin. Yksi osasyy voi olla tilan huono tuulettuvuus. Mittauksen avulla voidaan selvittää ongelman laajuus ja vakavuus.