Raportointi ja projektin päättäminen

Raportoimme suoritetuista tutkimuksista asiakkaalle kirjallisesti ja tarvittaessa kuvin. Esitämme tutkimus- ja mittaustulokset sekä näistä tehtävät johtopäätökset raportissa selkeästi siten, että myös aihepiiriin perehtymätön henkilö voi ne ymmärtää. Tutkimusraportissa tuomme esiin toimenpiteitä vaativat poikkeamat ja vauriot, niiden sijainti, laajuus ja syyt sekä esitämme johtopäätökset korjaus- tai lisätutkimustarpeesta.

Tarvittaessa autamme asiakasta onnistumaan sisäilmaprojekteihin liittyvässä viestinnässä. Olemme käytettävissä myös purkutilaisuuksissa vastaamassa kysymyksiin ja varmistamassa, että raportti tulee oikein ymmärretyksi. Teemme seurantaluonteisia tutkimuksia ja mittauksia korjausten onnistumisen varmistamiseksi.