Rakennustekniset tutkimukset

Rakennustekniset analyysimme keskittyvät pääsääntöisesti rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioiden kartoittamiseen sekä kosteusteknisen toiminnan tutkimiseen. Rakenteiden kosteustasojen määrittäminen vaatii tarkkojen mittalaitteistojen lisäksi ammattitaitoa. Kosteusmittaukset ovat yksi käyttäjille tutuimmista menetelmistä.

Rakenteiden kunto selviävää usein vain avaamalla rakenteita. Rakenneavauksista tehdyt havainnot ovat tärkeitä myös korjaussuunnittelun kannalta, sillä usein piirustuksissa esitetyt rakennepaksuudet ja -ratkaisut eivät välttämättä pidä paikkaansa. Teemme rakenteiden kuntotutkimukset kohdennetusti. Rakenteiden avaamisen perusteena on yleensä aistinvaraiseen havainnointiin tai kosteuskartoitukseen perustuva epäily. Joskus on toki tarpeen myös selvittää rakenteiden yleiskuntoa. Suoritamme myös erityistä tarkkuutta vaativien kohteiden kuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakenteiden tutkimukset, säilyttävin menetelmin.

Rakenteiden mikrobivaurio voidaan havaita usein aistinvaraisesti. Toisinaan on kuitenkin tarpeen todentaa tai poissulkea mikrobikasvu rakennusmateriaalinäytteistä tehdyin laboratorioanalyysein. Rakenteissa olevien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen osoittamiseksi selvitämme tarvittaessa rakennuksessa vallitsevia painesuhteita ja rakennuksen sisä- ja ulkoilman välisiä paine-eroja sekä paikannamme ilmavuotoreitit rakenteista esimerkiksi merkkiainemittausten avulla.

Rakennusteknisiä tutkimuksia

  • Rakenteiden kuntotutkimukset
  • Kosteusmittaus, kosteuskartoitus, kosteusvauriokartoitus
  • Rakenneavaus
  • Materiaalinäyte rakennusmateriaalista (Homeet, hiivat, bakteerit. Kemialliset yhdisteet VOC ja PAH. Asbesti ja raskasmetallit)
  • Paine-eromittaus
  • Merkkiaine- ja merkkisavutestit (ilmavuotoreittien paikantaminen, tiivistyskorjausten laadunvarmistus)
  • Vauriomekanismin selvittäminen