Olosuhdekysely

Olosuhdekyselyn avulla selvitämme tilojen käyttäjien havaintoja ja kokemuksia tilojen sisäilman laadusta. Käyttäjäkokemustieto auttaa kuvaamaan ja rajaamaan ongelmaa. Kysely soveltuu myös kartoittavaksi tutkimukseksi ennen muita tutkimuksia ja mittauksia.

Olosuhdekysely toteutetaan tyypillisesti aktiivisena kahden viikon käyttäjäkyselynä, jonka aikana tilan käyttäjiä pyydetään tallentamaan sisäilmaan liittyvät kokemuksensa 1-2 kertaa päivässä keskeisimpien tilojen osalta. Sisäolosuhteissa saattaa tapahtua vaihtelua ja sen vuoksi tietoa tallennetaan päivittäin esimerkiksi työvuoron alku- ja loppuvaiheessa.

Kyselyn täyttäminen kestää tietokoneella tai mobiililaitteella pari minuuttia, joten se ei kuormita käyttäjiä liikaa. Reaaliaikaisesti tapahtuva tallentaminen varmistaa tiedon korkean laadun.

Käyttäjäkokemustietoa työpaikan sisäilmasta

Olosuhdekysely antaa työyhteisössä jokaiselle mahdollisuuden kertoa havaintonsa ja kokemuksensa, ja samalla selviää koetun ongelman laajuus. Tilojen käyttäjien antamaa palautetta sisäilman laadusta on mahdollista verrata ajallisesti sisäilmasta mitattuihin arvoihin.

Työterveydenhuollon tekemistä oirekyselyistä olosuhdekyselyn erottaa tiedon reaaliaikaisuus ja pidemmän aikavälin seuranta. Näitä kahta ei kannata sekoittaa, koska niiden tavoitteet ovat erilaiset. Olosuhdekyselyn tarkoituksena on selvittää tilojen käyttäjien kokemia olosuhteita kun taas oirekyselyn tarkoitus on selvittää käyttäjien oireilua työterveyden näkökulmasta.