Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta

Olosuhdemittausten avulla selvitämme sisäilman olosuhteita ja laatua. Näitä ovat esimerkiksi lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus, sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot, VOC-yhdisteiden eli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä, pienhiukkasten määrä, melu sekä ulkoilman sääolosuhteet.

Jatkuvatoimisten mittausten tavoitteena on tuottaa reaaliaikaista informaatiota keskitetysti samaan järjestelmään. Multisensoriyksikön anturit keräävät tietoa eri tiloista minuutin välein, joten pitkäaikaisen mittauksen aikana kertyvä data antaa tarkan näkymän rakennuksen olosuhteisiin. Tieto välittyy pilveen ja on koko prosessin ajan reaaliaikaisesti käytettävissä. Kertyvästä tietomassasta voi havaita esimerkiksi toistuvia muutoksia, ja eri ominaisuudet ovat suoraan vertailtavissa

Jatkuvatoimisen mittauksen minimikesto on kaksi viikkoa, mutta tarpeen vaatiessa tietoa voi kerätä esimerkiksi puolen vuoden ajan. Tällöin toimitamme asiakkaalle väliraportteja sovitun aikataulun mukaisesti, esimerkiksi kuukausittain.

Olosuhdeseuranta tarjoaa tietoa kiinteistön toimivuudesta

Olosuhdemittaus on käytännöllinen tapa kerätä tietoa rakennuksen olosuhteista. Sen avulla voi kerätä tietoa ennakoivasti, seurata rakennuksen olosuhteiden muutoksia tai selvittää olosuhteita, jos ongelmia on havaittu. Kiinteistön omistajalle olosuhdemittaus tuo objektiivista faktaa rakennuksen olosuhteista rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.

Mittausdata itsessään ei ole merkityksellistä, vaan asiantuntijoidemme sen perusteella tekemät analyysit. Tieto rakennuksen kokonaistilanteesta ei välttämättä ole kenenkään hallinnassa – talotekniikasta, rakennuksen käytöstä ja toiminnasta ovat vastuussa eri tahot. Olosuhdemittausten avulla kertyvän tiedon perusteella on mahdollista pureutua kokonaisuuteen ja kehittää kiinteistön käytön ja hallinnan toimintatapoja.

”Olosuhdemittaus voi osoittaa koulun huonon ilmanlaadun aiheuttajaksi esimerkiksi iltakäytön aiheuttaman hiilidioksiditason nousun. Jos ilmanvaihto kytketään illan ja yön ajaksi pois päältä, mutta tiloja käytetään kuitenkin harrastustoiminnassa, oppilaita odottaa aamulla valmiiksi tunkkainen ilma”, kertoo sertifioitu rakennusterveysasiantuntija Kari Yli-Muilu. ”Tilanne on helppo korjata säätämällä ilmanvaihdon toiminta-ajat uudelleen.”