Ilmanvaihtotekniset tutkimukset

Ilmanvaihtotekniset tutkimuksemme ja kartoituksemme keskittyvät järjestelmien puhtauden, kunnon ja toiminnan tarkasteluun. Ilmanvaihdon tutkimukset osana sisäilmatutkimuksia antavat tärkeää tietoa siitä, mikä sisäilmahaitan saattaa aiheuttaa. Tarkoituksenmukainen ilmanvaihto vähentää sisäilmassa tavanomaisesti esiintyvien epäpuhtauksien aiheuttamaa haittaa. Heikko ilmanvaihto puolestaan saattaa voimistaa sisäilman epäpuhtauksien vuoksi koettua oireilua.

Sisäilman epäpuhtaudet voivat olla peräisin myös itse ilmanvaihtojärjestelmästä. Järjestelmän osissa mahdollisesti käytetystä mineraalivillasta voi ilmavirran mukana päätyä sisäilmaan mineraalivillakuituja. Kanavat voivat olla likaiset tai niissä saattaa esiintyä erilaisia pölykertymiä. Likaantuneista tai kastuneista kanavapinnoista, suodattimista ja eristemateriaaleista voi päätyä sisäilmaan kemiallisia tai mikrobiperäisiä epäpuhtauksia.

Ilmanvaihtokoneiden käyntiajoissa saattaa olla puutteita, eivätkä ilmamäärät välttämättä ole riittävät tiloissa tapahtuvaan toimintaa nähden. Myös laitteistosta tai kanavista kantautuva melu saatetaan kokea häiritsevänä.

Ilmanvaihdolla on suuri merkitys tilojen käyttömukavuuteen

Kun ilmanvaihtojärjestelmän huollettavuus jättää usein toivomisen varaa, suodattimien vaihto ja muut ylläpitotoimenpiteet saattavat viivästyä. Suhteellisen pienetkin ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän muutokset voivat saada aikaan isoja muutoksia, joten järjestelmien kunto, puhtaus ja toiminta kannattaa varmistaa.

Joskus ilmanvaihto vaikuttaa teknisten tietojen perusteella olevan kunnossa, mutta tilan käyttäjät kokevat, että sisäilmaongelma on ilmeinen. Eräässä toimistotilassa ilmanvaihdon tulo- ja poistolaitteet sijaitsivat sisäänkäynnin yläpuolella ja työpisteet huoneen perällä. Tilaan tuli ja tilasta poistui oikea määrä ilmaa, mutta se kiersi vain hyvin pienen lenkin sisäänkäynnin edessä.