Esiselvitys

Esiselvitysvaihe voi toimia rakenteita rikkomattomana matalan kynnyksen ja pienen kustannuksen menetelmänä aloittaa tilanteen kartoittaminen. Laajemmissa kohteissa se on usein välttämätön vaihe. Esiselvityksen pohjalta luomme kohteeseen räätälöidyn tutkimussuunnitelman, jossa määrittelemme kohteessa käytettävät tutkimusmenetelmät ja tutkimuslaajuudet.

Esiselvitysvaiheessa käymme tilaajan kanssa läpi taustatekijät, joiden perusteella sisäilmatutkimus on tarpeen käynnistää. Usein taustalla on kiinteistön käyttäjien kokemuksia tai oireilua. Perehdymme rakennuksesta tarjolla oleviin taustatietoihin ja asiakirjoihin, kuten piirustuksiin ja mahdollisiin aikaisempiin tutkimuksiin. Selvitämme myös rakennuksen korjaushistorian sekä mitä toimenpiteitä aiempien tutkimusten perusteella on toteutettu.

Ennen varsinaisten tutkimusten käynnistämistä on usein myös tarpeellista tehdä kartoituskäynti kohteessa. Asiantuntijan tekemä kartoitus alkaa aistinvaraisella tarkastuskierroksella. Kohteessa arvioimme ja selvitämme tilan sisäilman laatuun mahdollisesti heikentävästi vaikuttavien tekijöiden, kuten rakenteiden tai talotekniikan merkitystä ja niihin liittyviä riskejä.

Sisäilman asiantuntijat aina asiakkaan tukena

Joskus kohteeseen liittyvien dokumenttien arkistoinnissa on puutteita tai dokumentit on talletettu useisiin eri paikkoihin. Mitä paremmin kohteen tiedot on dokumentoitu, sitä tehokkaammin esiselvitysvaihe etenee. Täydellinen dokumentaatio rakennuksen aiemmista vaiheista ei kuitenkaan ole edellytys sujuvalle sisäilmatutkimusprosessille – ammattilaisemme ovat tottuneet työskentelemään kulloinkin saatavilla olevien dokumenttien perusteella ja tukemaan asiakasta dokumenttien keräämisessä.