Toimistot

Toimistotiloissa vietetään yleensä iso osa työajasta. Työntekijöiden viihtyvyyden ja työtehon takaamiseksi toimistotilojen ilmanlaatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Toimistotilojen puutteellisesta ilmanvaihdosta sekä tiloissa olevista hajuista ja muista ilman epäpuhtauksista aiheutuva huono sisäilma alentaa viihtyvyyttä, laskee työtehoa ja voi aiheuttaa työntekijöille erilaisia oireita.

Toimistotilat

Ratkaisuillamme voidaan hallita yksittäisten tilojen sisäilmanlaadun ongelmia tai parantaa keskitetysti laajojen tilojen ilman laatua. Ratkaisumme soveltuvat niin sisäilmassa olevien epäpuhtauksien kuin tuloilman mukana tiloihin kulkeutuvien altisteiden, kuten hajujen, hallintaan.

Puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa työntekijöille oireita, esimerkiksi päänsärkyä ja väsymystä. Näillä on suora vaikutus työviihtyvyyteen ja työtehoon, joten havaittuihin ongelmiin on syytä tarttua ja ottaa ongelmat haltuun ilmanvaihdon ratkaisuilla.