Jätteenkäsittely

Prosessitilojen epäpuhtaudet kulkeutuvat helposti valvomoihin ja toimistotiloihin suoran ilmayhteyden, rakenteiden tai ilmanvaihdon kautta. Hajut ja muut ilman epäpuhtaudet alentavat työntekijöiden työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. Prosessitilojen huono ilmanlaatu vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja tiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia ympäristöön. Ratkaisumme kattavat monipuolisesti erilaiset jätteenkäsittelyn ilmanlaadun ongelmat.

Toimistotilat

Toimistotiloissa vietetään yleensä iso osa työajasta. Työntekijöiden viihtyvyyden ja työtehon takaamiseksi toimistotilojen ilmanlaatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Ratkaisuillamme voidaan hallita yksittäisten tilojen sisäilmanlaadun ongelmia tai parantaa keskitetysti laajojen tilojen ilman laatua. Ratkaisumme soveltuvat niin sisäilmassa olevien epäpuhtauksien kuin tuloilman mukana tiloihin kulkeutuvien altisteiden, kuten hajujen, hallintaan.

Puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa työntekijöille oireita, esimerkiksi päänsärkyä ja väsymystä. Näillä on suora vaikutus työviihtyvyyteen ja työtehoon, joten havaittuihin ongelmiin on syytä tarttua ja ottaa ongelmat haltuun ilmanvaihdon ratkaisuilla.

Valvomot

Prosessitilojen epäpuhtaudet kulkeutuvat helposti valvomoihin. Työntekijöiden viihtyvyyden ja työtehon takaamiseksi valvomotilojen ilmanlaatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Ratkaisuillamme voidaan hallita yksittäisten tilojen sisäilmanlaadun ongelmia. Ratkaisumme soveltuvat niin sisäilmassa olevien epäpuhtauksien kuin tuloilman mukana tiloihin kulkeutuvien altisteiden, kuten hajujen, hallintaan.

Prosessitilat

Prosessitilojen ilmanlaatu vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja tiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia ympäristöön.

Ratkaisuillamme voidaan vähentää prosessitilojen sisäilman epäpuhtauskuormaa. Näin voidaan vähentää esimerkiksi tilojen hajuhaittoja ja vähentää työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille. Ilman epäpuhtauksien hallinta prosessitilassa estää tehokkaasti niiden leviämisen ympäristöön ja muihin tiloihin.

Varastotilat

Varastojen ilmanlaatuun kannattaa kiinnittää huomiota, koska varaston ilma vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja varastotiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia ympäristöön.

Ratkaisuillamme voidaan vähentää varastoitavien tuotteiden aiheuttamaa epäpuhtauskuormaa ilmasta. Näin voidaan vähentää varastoitavien tuotteiden aiheuttamia hajuhaittoja ja vähentää työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille.