Ilmanvaihdon ja hajujen hallinnan ratkaisut

Ilmanlaadun hallintaan tarkoitetuilla ratkaisuillamme voidaan parantaa tilojen ilmanvaihtoa ja poistaa erilaisia hajuja ja epäpuhtauksia ilmasta. Ratkaisumme ovat aina yksilöllisiä tilojen, puhdistus- ja säätötarpeen mukaan räätälöityjä kokonaisuuksia. Toimitamme ratkaisuja yrityksille, yhteisöille ja teollisuuteen erilaisten hajuongelmien ja muiden kemiallisten sekä mikrobiologisten ilman epäpuhtauksien hallintaan.

Ratkaisun suunnittelu lähtee kohteen erityisvaatimusten ja asiakkaiden tarpeiden kartoittamisesta. Ratkaisujemme johtava ajatus on toimittaa oikea ratkaisu asikkaan ongelmaan. Ilmanlaadun ongelman voivat olla monisyisiä, joten emme ole pelkkä laitetoimittaja vaan otamme ilmanlaadun ongelman kokonaisvaltaisesti hallintaan.

Toimistotiloihin ja julkisiin tiloihin tarkoitetut keskitetyt ilmanpuhdistusratkaisumme ovat helposti hallittavia ja huollettavia kokonaisuuksia. Järjestelmämme ovat myös erittäin energiatehokkaita. Keskitetyt ilmanvaihtojärjestelmään liitettävät laitteet ovat käyttäjäystävällisiä ja huomaamattomia. Järjestelmän toiminnan huomaa ainoastaan selvästi parantuneesta sisäilmanlaadusta.

Kaupan alan ja teollisuuden prosessi-ilmankäsittelyyn toimittamamme ratkaisut ovat aina yksilöllisiä tapauskohtaisesti asiakkaidemme tarpeiden mukaan suunniteltuja kokonaisuuksia. Ratkaisujamme voidaan soveltaa tilojen tulo-, sisä- ja poistoilman käsittelyyn. Tuotantoprosessien jatkuvaan puhdistustarpeeseen toimittamamme järjestelmät kuluttavat vähän energiaa ja niiden ylläpitäminen ja huolto on vaivatonta.

Hotellit ja ravintolat

Hotellihuoneiden hyvä ilmanlaatu on asiakaskokemuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Epämiellyttävät hajut antavat epäsiistin vaikutelman. Huoneissa vierailleet eläimet, sisällä tupakointi ja muut vahinkotapaukset aiheuttavat siivoukselle omat erityishaasteensa, kun huone pitää saada nopeasti kuntoon seuraavaa käyttäjää varten.

Lue lisää

Toimistotilat

Toimistotiloissa vietetään yleensä iso osa työajasta. Työntekijöiden viihtyvyyden ja työtehon takaamiseksi toimistotilojen ilmanlaatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Lue lisää

Terveyskeskukset

Terveyskeskusten ilmahygieniaan olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota tilojen poikkeuksellisen luonteen takia. Käydäänhän terveysasemilla nimenomaan sairaina, jolloin tautien leviämiselle on erittäin otolliset olosuhteet. Odotustiloissa asiakkaat ovat alttiina toisten potilaiden hengityksen mukana leviäville taudinaiheuttajille. Tiloissa olevat hajut voivat laskea asiakkaiden viihtyvyyttä.

Lue lisää

Elintarviketeollisuus

Elintarviketuotantotilojen ilma- ja pintahygienia ovat avainasemassa tuotteiden laadun ja säilyvyyden kannalta. Tuotantotilojen sisäilman epäpuhtaudet voivat kontaminoida valmistettavat elintarvikkeet, jolloin tuotteiden säilyvyys ja laatu laskee.

Lue lisää

Kaupat

Kaupan hyvä ilmanlaatu on asiakaskokemuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Epämiellyttävät hajut antavat epäsiistin vaikutelman. Pullonpalautuspisteen hajut luovat asiakkaille epämiellyttävän ensivaikutelman kauppareissulla.

Lue lisää

Jätteenkäsittely ja jätevedenpuhdistamot

Keskellä asutusta sijaitseva linjapumppaamo saattaa aiheuttaa hajuhaitan ympäristöön. Prosessitilojen epäpuhtaudet kulkeutuvat helposti valvomoihin ja toimistotiloihin suoran ilmayhteyden, rakenteiden tai ilmanvaihdon kautta. Hajut ja muut ilman epäpuhtaudet alentavat työntekijöiden työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. Prosessitilojen huono ilmanlaatu vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja tiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia ympäristöön. Ratkaisumme kattavat monipuolisesti erilaiset jätteenkäsittelyn ilmanlaadun ongelmat.

Lue lisää

oneBaumedi

Tutustu virtuaaliesittelyssä miten tutkimuspalvelumme ja ilmanpuhdistusratkaisumme auttavat parantamaan ilmanlaatua eri käyttökohteissa.

Siirry sovellukseen