Pääpumppaamon hajuhaittoihin ratkaisua etsineellä Pieksämäen Vedellä onnistunut ensikosketus Baumediin

Kun varsin herkässä paikassa – lähellä koulua, urheiluhallia ja hoitolaitoksia – sijaitseva pääpumppaamo päätettiin saneerata, haluttiin Pieksämäellä samalla ratkaista pumppaamon hajuun liittyvät ongelmat.

– Pumppaamon siirto ei olisi ollut teknisesti mahdollista. Meillä on aika pitkä kokemus erilaisesta hajuntorjunnasta ja tunnemme alan toimijoita, mutta Baumedi ei ollut meille tuttu ennestään. Osin siksikin halusimme tutustua siihen, kertoo Pieksämäen Veden toimitusjohtaja Matti Laaksonen.

Hiekanpään pumppaamon hajusta oli tullut valituksia, eikä vanhaksi ja virheherkäksi koettu otsoniperusteinen hajuntorjunta tuntunut toimivan toivotusti. Katselmuksen, esisuunnitelman ja muutaman palaverin perusteella Baumedi tarjosi ratkaisuksi pumppaamon painovoimaisen ilmanvaihdon päivittämistä koneelliseksi tulo-/poistoilmanvaihdoksi ja hajujen neutralisoimista bipolaarisella ionisaatiolla.

Vesilaitoksen näkökulmasta projekti ei ollut työläs.

– Itse asiassa se oli erittäin helppoa – he toimittivat järjestelmän avaimet käteen -periaatteella. Kävimme speksit läpi, heillä oli tarvittava asiantuntemus, ja sitten vain tehtiin suunnitelmat ja ruvettiin töihin, Laaksonen sanoo.

Ensimmäisestä yhteydenotosta kului noin puoli vuotta siihen, kun uusi järjestelmä oli saatu toimintavalmiiksi. Vajaassa viikossa tehty varsinainen asennus edellytti hieman putkistomuutoksia pumppaamolla, mutta samalla saatiin jo huomioitua tulevan saneerauksen suunnitelmia.

Baumedin laitteisto otettiin Pieksämäellä käyttöön viime vuoden lopulla. Laaksonen ei löydä siitä moitteen sijaa.

– Se toimii niin kuin pitääkin. Pumppaamon sisätila on hajuton – kuten ulkopuolikin.

Pieksämäen Hiekanpään pääpumppaamo on nykyään hajuton sisältä ja ulkoa.
Pieksämäen Hiekanpään pääpumppaamo on nykyään hajuton sisältä ja ulkoa.