Ilmanvaihdon toimivuuden kartoitus

Tutkimuksessa suoritetaan IV-järjestelmän toimintakunnon, riittävyyden ja puhtauden tarkastelu. IV-kartoituksen avulla tilaaja saa hyvän käsityksen IV-järjestelmän kunnosta ja toimenpiteistä, joilla järjestelmän toimivuutta voidaan parantaa.

Palvelu on erinomainen työkalu ensimmäisenä vaiheena sisäilmaongelman selvitystyössä, tai jos selvityksistä huolimatta ei tiedetä mistä sisäilmaongelma johtuu. Palvelu toimii ennakoivana työkaluna, jos toiminnan luonne kiinteistössä on muuttumassa tai jos muutoin tarvitaan tietoa tulevia investointeja varten ilmanvaihtojärjestelmän muutoksien osalta.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää 010 321 7190

1. Aloitus

Aloituksen yhteydessä kerätään lähtötiedot, selvitetään tutkimuksen syy ja perehdytään projektin taustoihin. Asiakkaalle toimitetaan tutkimussuunnitelma ja aikataulutus.

2. Olosuhdekysely ja jatkuvatoiminen olosuhdemittaus

Olosuhdekyselyllä selvitetään käyttäjien kokema sisäilman laatu. Käyttäjien havainnot saadaan kerättyä kokonaiskuvana, mutta kohdennettuna tiloihin. Tärkeintä on, että ei jouduta olemaan huhujen ja epämääräisen tiedon varassa, jolloin käyttäjien havaintojen avulla voidaan kohdentaa tehtäviä tutkimuksia.

Jatkuvatoimisella olosuhdemittauksella mitataan sisätilojen tavanomaiset fysikaaliset suureet, eli lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuus ja paine-erot rakennuksen vaipan yli. Jatkuvatoimisella olosuhdemittauksella selvitetään rakennuksen ja ilmanvaihdon käyttäytymistä seurantajakson ajan.

3. Ilmanvaihdon kartoitus

Ilmanvaihdon kartoituksessa keskeisessä roolissa on ilmanvaihdon tarkoituksenmukaisuus ja riittävyys. Ilmanvaihdon toimintakunto selvitetään ja samalla tarkastellaa ilmanvaitojärjestelmän puhtaus.

4. Raportointi ja jatkotoimenpiteet

Raportointi on tehty ratkaisukeskeisesti, eli asiakkaalle tuodaan esiin seikat, jotka heikentävät ilmanvaihdon toimivuutta ja tilojen käyttömukavuutta. Raporttiin kuuluvat mittauspöytäkirjat, havainnot sekä tietysti toimenpidesuositukset.

Korjaustoimenpiteet voidaan tehdä Baumedin kanssa yhetistyössä tai asiakas voi tehdä tai teetättää ne itse. Joka tapauksessa korjausten laatu tulee varmentaa ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutus koettuun sisäilmaan todeta.