Hajujen hallinnan avaimet käteen -palvelu

Baumedin  hajujen hallinnan avaimet käteen -palvelu on vastaus asiakkaan ilman laadun ongelmiin. Palvelu soveltuu hajupäästöjen ongelmanratkaisuun sekä erilaisiin muihin ilman laadun ja ilmanvaihdon haasteisiin. Palvelu soveltuu myös uudiskohteiden suunnitteluun.

Palvelun lähtökohtana on olemassa olevien järjestelmien hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti. Palvelun avulla asiakas saa hankittua toimivan ratkaisun käsillä olevaan ongelmaan. Palvelun kuudesta vaiheesta toteutetaan tapauskohtaisesti valikoidut osat.

Palvelu on asiakkaalle yksinkertainen ja helppo. Tutustu palveluun asiakkaan näkökulmasta lukemalla lisää blogistamme.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää 010 321 7197

1. Kartoitus

Kartoitusvaiheen tarkoituksena on lähtötietojen kerääminen. Kartoituksessa tarkastellaan tiloja ja olemassa olevia ilman hallinnan järjestelmiä kokonaisuutena ja havainnoidaan mahdollisia kehitystarpeita. Lisäksi haastatellaan kohteen operaattoreita tai tilojen käyttäjiä.

2. Raportointi

Asiakas saa raportin, jossa kartoituksen havainnot ja toimenpidesuositukset esitetään selkeästi kuvien kera. Asiakas saa näin käsityksen kohteen nykytilasta sekä toimeniteet, joiden avulla oemassa olevaa tilannetta voidaan parantaa. Lisäksi asiakas saa hintaindikaation ja projektin aikataulutuksen.

3. Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa toteutuksen yksityiskohdat lyödään lukkoon ja toteutuksessa tarvittavat yhteistyökumppanit valitaan. Asiakkaalle toimitetaan lopullinen tarjous, jonka sisältö käydään yhdessä läpi.

4. Toteutus

Toteutusvaiheessa tehdään tarvittavat muutokset olemassa oleviin järjestelmiin. Toimivan ratkaisun saavuttamiseksi tarvittavat uudet laitteet asennetaan asiakkaan tuotanto huomioiden.

5. Käyttöönotto

Erinomaisetkaan ratkaisut eivät ole pitkäikäisiä, jos operaattorit tai tilojen käyttäjät eivät hallitse järjestelmien käyttöä ja ylläpitoa. Varmistamme ratkaisujen toimivuuden ja koulutamme operaattorit jokaisen toimituksen yhteydessä.

6. Ylläpito

Erinomaiset ratkaisut vaativat toimiakseen ylläpitoa ja huoltoa. Ylläpito varmistaa ratkaisujen toimivuuden nyt ja tulevaisuudessa. Toimitamme ratkaisut aina ylläpidettynä.