Sisäilman VOC-tutkimus

Sisäilman VOC-analyysillä mitataan rakenteiden tilaa sisäilman kautta. Mittaamalla haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) voidaan tutkia sisäilman hajua, ärsytystä tai muita oireita aiheuttavia yhdisteitä ja niiden pitoisuuksia.

Suosittelemme VOC-mittausta ensisijaiseksi näytteeksi sisäilmatutkimuksissa, koska VOC-analyysi paljastaa sisäilmaongelman silloinkin, kun ongelman lähde on rakenteiden sisällä. Erityistapauksissa voidaan VOC-yhdisteiden lisäksi mitata myös erittäin haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VVOC), jolloin havaittavien yhdisteiden skaala on tavallista VOC-mittausta laajempi.

VOC-putket

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella selvitetään rakennuksen rakenteiden tila sisäilman kautta.

>> Sisäilmatutkimukset

 

Rakenteiden tutkimukset

Rakenteiden tutkimuksella vahvistetaan sisäilmaongelman aiheuttaja.

>> Rakenteiden tutkimukset

VOC-mittaukset

VOC-mittauksilla selvitetään indikaattoriyhdisteitä

VOC-yhdisteiden pitoisuuksien avulla selviää esimerkiksi, onko aihetta rakenteellisiin kuntotutkimuksiin mikrobivaurion vuoksi. Samasta näytteestä nähdään myös, tuleeko sisäilmaan päästöjä rakennusmateriaaleista tai muista epäpuhtauslähteistä, kuten polttoaineista. VOC-näytteestä ilmenee myös mahdollinen ilmanvaihto-ongelma.

 

Rakenteissa piilevä mikrobivaurio näkyy usein VOC-analyysissä mikrobien aineenvaihduntatuotteina. Jos sisäilman VOC-näytteessä havaitaan kosteus- ja mikrobivaurioihin (homeet, hiivat, sädesienet ja muut bakteerit) viittaavia yhdisteitä, ei VOC-profiilista johtuen voida sulkea pois mahdollisuutta aktiivisen mikrobi- tai kosteusvaurion olemassa olosta materiaalissa, josta on yhteys sisäilmaan. Usein sisäilmaongelman selvitystyössä käytetään rinnalla mikrobi-ilmanäytteitä, joka näyttää sisäilmaan kulkeutuneet mikrobit.

 

Sisäilman VOC-yhdisteiden mittaamiseen voidaan käyttää aktiivista tai passiivista näytteenottomenetelmää. Aktiivisessa näytteenotossa näyte kerätään pumpulla adsorbenttiin. Passiivisessa näytteenotossa näyte diffuntoituu adsorbenttiin. Näin voidaan tehdä pitkäkestoisia, jopa viikkoja kestäviä mittauksia.

 

VOC-näytteellä ei pyritä mittaamaan varsinaisesti sisäilman laatua eikä määrittämään sisäilman terveysvaikutuksia tai -haittoja.

 

VOC-putket

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella selvitetään rakennuksen rakenteiden tila sisäilman kautta.

>> Sisäilmatutkimukset

 

Rakenteiden tutkimukset

Rakenteiden tutkimuksella vahvistetaan sisäilmaongelman aiheuttaja.

>> Rakenteiden tutkimukset

Yleisimpiä oireita sisäilmaongelmaisessa tilassa

Yleisimpiä oireta ovat mm. ylähengitystieoireet, alempien hengitysteiden oireet, silmäoireet, iho-oireet ja niveloireet.

>> Sisäilmaongelman aiheuttamat oireet

Ota yhteyttä, niin selvitetään sisäilmakysymyksesi!

Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Hollolassa, Turussa, Tampereella, Kurikassa ja Oulussa.

>> Baumedi Oy sisäilmapalvelut