Sisäilman mikrobitutkimus qPCR-analyysillä

Mikrobien qPCR (quantitative Polymerase Chain Reaction) -analyysissä homeet, bakteerit ja sädesienet tunnistetaan nille ominaisien DNA-jaksojen avulla. Niinpä menetelmää sanotaan toisinaan tutummin DNA-tekniikaksi. Mikrobien DNA-ilmanäytteestä nähdään sisäilmassa olevien homeiden, sädesienien ja bakteerien määrät. Sisäilmanäytteestä saadaan näkyviin elävien mikrobien lisäksi myös kuolleet ja vaurioituneet itiöt ja tulokseksi saadaan kokonaisitiö-/solumäärä. Kuolleet itiöt aiheuttavat oireita samalla tavalla kuin elävät itiöt.

qPCR-tekniikan etuna viljelymenetelmään on lisäksi sen nopeus, tarkkuus ja luotettavuus. DNA-ilmanäytteenotto voidaan tehdä luotettavasti vuodenajasta riippumatta.

VOC-putket

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella selvitetään rakennuksen rakenteiden tila sisäilman kautta.

>> Sisäilmatutkimukset

 

Rakenteiden tutkimukset

Rakenteiden tutkimuksella vahvistetaan sisäilmaongelman aiheuttaja.

>> Rakenteiden tutkimukset

dna-ilmamittaukset

qPCR-menetelmällä luotettavampi tulos

Sisäilmanäytteen mikrobien tunnistumenetelmänä käytetään laskennallista qPCR-menetelmää (quantitative Polymerase Chain Reaction), jolla määritellään mikrobivaurion laajuus homeiden, bakteereiden ja sädesienten osalta.

 

Sisäilmanäytteen keräyskalvolta irrotettujen mikrobien DNA eristetään ja eristettyä DNA:ta käytetään qPCR-tuotteiden monistuksessa. qPCR-menetelmässä käytetään homeille, bakteereille tai sädesienille ominaisia DNA-alukkeita, joilla tunnistetaan mikrobeille tunnusomaisia DNA-jaksoja. qPCR-tuotteen monistumisen nopeudesta voidaan määrittää alkuperäisessä näytteessä olevan DNA:n määrä ja mikrobien määrä näytteissä. DNA-tekniikalla saadaan tulokseksi kokonaisitiö-/solumäärä, joka ei ole riippuvainen niiden kasvukyvystä tai solujen kunnosta.

 

DNA-tekniikalla saadaan siten viljelymenetelmää luotettavampi tulos materiaalien tai sisäilman todellisesta mikrobiologisesta laadusta.

VOC-putket

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella selvitetään rakennuksen rakenteiden tila sisäilman kautta.

>> Sisäilmatutkimukset

 

Rakenteiden tutkimukset

Rakenteiden tutkimuksella vahvistetaan sisäilmaongelman aiheuttaja.

>> Rakenteiden tutkimukset

Yleisimpiä oireita sisäilmaongelmaisessa tilassa

Yleisimpiä oireta ovat mm. ylähengitystieoireet, alempien hengitysteiden oireet, silmäoireet, iho-oireet ja niveloireet.

>> Sisäilmaongelman aiheuttamat oireet

Ota yhteyttä, niin selvitetään sisäilmakysymyksesi!

Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Hollolassa, Turussa, Tampereella, Kurikassa ja Oulussa.

>> Baumedi Oy sisäilmapalvelut