VVOC- ja VOC-yhdisteet

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja erittäin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VVOC) ovat kaasumaisia kemiallisia yhdisteitä.

Tavallisia VOC-yhdisteiden lähteitä ovat esimerkiksi rakennusmateriaalit, liimat, lakat, maalit, kosmetiikkatuotteet ja puhdistusaineet. VOC-yhdisteitä onkin aina sisäilmassa jonkin verran, vaikka tila olisikin täysin kunnossa. VOC-yhdisteiden kohonneet pitoisuudet ilmaisevat kuitenkin ulkoisen tai rakenteellisen lähteen aiheuttamaa sisäilmaongelmaa. Ulkoisia lähteitä voivat olla esimerkiksi maalit, polttoaineet ja liikenne. VOC-yhdisteet voivat ilmaista myös rakenteissa piilevää mikrobivauriota, koska myös mikrobiaineenvaihdunta tuottaa tiettyjä VOC-yhdisteitä.

VOC-yhdisteet voivat korkeissa määrissä aiheuttaa silmien limakalvojen ärsytystä, hajutuntemuksia ja päänsärkyä.

VOC-putket

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella selvitetään rakennuksen rakenteiden tila sisäilman kautta.

>> Sisäilmatutkimukset

 

Rakenteiden tutkimukset

Rakenteiden tutkimuksella vahvistetaan sisäilmaongelman aiheuttaja.

>> Rakenteiden tutkimukset

VOC-putket

VOC-yhdisteiden terveysvaikutusten arviointi on vaikeaa

Sosiaali- ja terveysministeriö on määrittänyt useille VOC-yhdisteille haitalliseksi tunntetun pitoisuuden (HTP), jonka ylittävän pitoisuuden on arvioitu aiheuttavan haittaa tai vaaraa työntekijälle. Nämä pitoisuudet on tarkoitettu määrittämään työssä kemikaaleja käyttävien altistumista. HTP-arvot ovat niin korkeita, ettei niillä ole merkitystä asuinrakennusten tai julkisten tilojen sisäilman kannalta.


Asuntojen ja julkisten tilojen oslta yksittäisille VOC-yhdisteiden pitoisuuksille ei ole asetettu raja-arvoja, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yksi viranomaisten hyväksymä raja koskee VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuutta, joka ei saisi (asuin)tiloissa ylittää 600 µg/m³. Käytännössä tämä raja ylittyy vain harvoin ja toisaalta TVOC on huono sisäilman laadun mittari, koska yksittäiset VOC-yhdisteet voivat ilmaista rakenteellisia ongelmia ja aiheuttaa oireilua, vaikka TVOC olisi suhteellisen matala. Kokonaispitoisuuden lisäksi myös styreenin pitoisuudelle on asetettu raja-arvo 40 µg/m³.


Tyypillisesti toimistorakennuksissa, kouluissa ja yleensä muissa vastaavissa rakennuksissa VOC-näytteen yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) on noin 30 - 100 µg/m³. Omakotitaloissa ja muissa vastaavissa asunnoissa VOC-näytteen TVOC on yleensä noin 50 - 250 µg/m³.

VOC-putket

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella selvitetään rakennuksen rakenteiden tila sisäilman kautta.

>> Sisäilmatutkimukset

 

Rakenteiden tutkimukset

Rakenteiden tutkimuksella vahvistetaan sisäilmaongelman aiheuttaja.

>> Rakenteiden tutkimukset

Yleisimpiä oireita sisäilmaongelmaisessa tilassa

Yleisimpiä oireta ovat mm. ylähengitystieoireet, alempien hengitysteiden oireet, silmäoireet, iho-oireet ja niveloireet.

>> Sisäilmaongelman aiheuttamat oireet

Ota yhteyttä, niin selvitetään sisäilmakysymyksesi!

Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Hollolassa, Turussa, Tampereella, Kurikassa ja Oulussa.

>> Baumedi Oy sisäilmapalvelut