Materiaalien mikrobitutkimus viljelymetelmällä

Viljelymenetelmällä saadaan selville materiaalinäytteessä olevat elävät mikrobit. Viljely tehdään kahden tai kolmen maljan viljelynä. Jokaisessa maljassa on eri kasvualusta, joista jokaisella pystyy kasvamaan vain määrätyt mikrobilajikkeet.

Teemme materiaalien mikrobitutkimuksia viljelymenetelmällä, kun se on kyseenomaisessa tapauksessa perusteltua.

VOC-putket

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella selvitetään rakennuksen rakenteiden tila sisäilman kautta.

>> Sisäilmatutkimukset

 

Rakenteiden tutkimukset

Rakenteiden tutkimuksella vahvistetaan sisäilmaongelman aiheuttaja.

>> Rakenteiden tutkimukset

aspergillus versicolor viljelynaytteesta

Mikrobinäytteen kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus

Mikrobinäytteet tutkitaan kvalitatiivisesti (laadullinen tutkimus) mikrobilajikkeiden tunnistamiseksi, sekä kvantitatiivisesti (määrällinen tutkimus), jolloin lasketaan mikrobien kasvupesäkkeiden lukumäärät.


Vain kvantitatiivinen analyysi mahdollistaa Asumisterveysohjeessa annettujen ohjearvojen käytön, jolloin tulosten arviointi on yksinkertaista. Kvantitatiivisen analyysin tulos saadaan CFU-yksiköissä (colony forming units) grammaa kohti.


Mikrobiviljelyn kesto on kaksi viikkoa. Homelajikkeiden tunnistus onnistuu viikossa, mutta sädesienen kasvuaika tunnistettavaksi vie kaksi viikkoa. Näytteenotosta tulosten ja raportin saamiseen kestää tyypillisesti noin kolme viikkoa.

VOC-putket

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella selvitetään rakennuksen rakenteiden tila sisäilman kautta.

>> Sisäilmatutkimukset

 

Rakenteiden tutkimukset

Rakenteiden tutkimuksella vahvistetaan sisäilmaongelman aiheuttaja.

>> Rakenteiden tutkimukset

Yleisimpiä oireita sisäilmaongelmaisessa tilassa

Yleisimpiä oireta ovat mm. ylähengitystieoireet, alempien hengitysteiden oireet, silmäoireet, iho-oireet ja niveloireet.

>> Sisäilmaongelman aiheuttamat oireet

Ota yhteyttä, niin selvitetään sisäilmakysymyksesi!

Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Hollolassa, Turussa, Tampereella, Kurikassa ja Oulussa.

>> Baumedi Oy sisäilmapalvelut