Materiaalien mikrobitutkimus qPCR-menetelmällä

Materiaalien qPCR (quantitative Polymerase Chain Reaction) -analyysissä homeet, bakteerit ja sädesienet tunnistetaan nille ominaisien DNA-jaksojen avulla. Niinpä menetelmää kutsutaan toisinaan tutummin DNA-tekniikaksi. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysiä qPCR-menetelmällä puoltaa menetelmän nopeus ja tarkkuus. Toisin kuin perinteisellä viljelymenetelmällä, qPCR-menetelmällä saadaan tulokseksi kokonaisitiö- ja solumäärä, joka ei ole riipuvainen mikrobien kasvukyvystä tai solujen kunnosta. Niinpä qPCR-menetelmällä saadussa tuloksessa on mukana niin elävät kuin kuolleet mikrobit. Kuolleet itiöt aiheuttavat oireita samalla tavalla kuin elävät itiöt.

Materiaalin mikrobitutkimuksia tehdään esimerkiksi mineraalivillasta, betonista, tasoitteista ja pintamateriaaleista, kun halutaan varmistua mikrobivaurion lähteestä.

VOC-putket

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella selvitetään rakennuksen rakenteiden tila sisäilman kautta.

>> Sisäilmatutkimukset

 

Rakenteiden tutkimukset

Rakenteiden tutkimuksella vahvistetaan sisäilmaongelman aiheuttaja.

>> Rakenteiden tutkimukset

mikrobinayte

qPCR-menetelmällä selville elävät ja kuolleet mikrobit

Homeille, bakteereille ja sädesienille ominaisia DNA-jaksoja käytetään hyväksi mikrobien tunnistamisessa qPCR-menetelmän avulla. Rakennusmateriaalinäytteistä irrotettujen mikrobien DNA eristetään ja eristettyä DNA:ta käytetään qPCR-tuotteiden monistuksessa.


qPCR-menetelmässä käytetään homeille, bakteereille tai sädesienille spesifisiä DNA-alukkeita, joilla tunnistetaan mikrobeille tunnusomaisia DNA-jaksoja. DNA-alukkeet ovat noin 20-40 emästä sisältäviä synteettisesti tuotettuja hyvin lyhyitä DNA-pätkiä. Kun aluke tunnistaa ja kiinnittyy vastaavaan DNA-jaksoon, alkaa tutkittavassa näytteessä qPCR-tuotteen monistus. Monistumisen nopeudesta voidaan määrittää alkuperäisessä näytteessä olevan DNA:n määrä ja mikrobien määrä näytteissä.


qPCR-menetelmä on herkkä ja luotettava. Viljelymenetelmään verrattuna ratkaisevana etuna on, että menetelmässä tunnistetaan myös kuolleet itiöt, jotka aiheuttavat oireita samalla tavalla kuin elävät itiöt.

VOC-putket

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella selvitetään rakennuksen rakenteiden tila sisäilman kautta.

>> Sisäilmatutkimukset

 

Rakenteiden tutkimukset

Rakenteiden tutkimuksella vahvistetaan sisäilmaongelman aiheuttaja.

>> Rakenteiden tutkimukset

Yleisimpiä oireita sisäilmaongelmaisessa tilassa

Yleisimpiä oireta ovat mm. ylähengitystieoireet, alempien hengitysteiden oireet, silmäoireet, iho-oireet ja niveloireet.

>> Sisäilmaongelman aiheuttamat oireet

Ota yhteyttä, niin selvitetään sisäilmakysymyksesi!

Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Hollolassa, Turussa, Tampereella, Kurikassa ja Oulussa.

>> Baumedi Oy sisäilmapalvelut